Porovnání měřicích nástrojů

Brian Clifton provedl dle mého názoru ne příliš povedené srovnání 3 měřicích nástrojů Google Analytics, Yahoo Web Analytics a Nielsen SiteCensus. Z článku jednak vyplývá, že nástroje naměří dost podobná čísla a Google Analytics neměří nijak zvláš hůř.

Zajímavý nápad

Rozdílné výsledky měření různými nástroji jsou častým dotazem mezi nováčky ve statistikách a někdy i vášnivým tématem pro zkušené. :) I proto se mi líbí, že tento test někdo udělal a to i přes některé nedostatky.

Co jsme se dozvěděli

 1. Nepřekvapivé zjištění jednotlivé nástroje se liší.
 2. Jednotlivé nástroje se neliší mnoho.
 3. Různé výsledky mají na svědomí různé metodiky měření
 4. Jindy zase špatné nastavení a nasazení měřicího nástroje.
 5. Z tabulky to na první pohled není patrné, ale z komentářů lze vyčíst, že Google Analytics naměřil nejméně (je nejméně spolehlivý?). To je ovšem můj velmi ukvapený závěr z jednoho nepříliš povedeného srovnání a dosavadních zkušeností. Možná to taky někde vypozorujete.
 6. Záleží hlavně na trendech, ne na přesných cifrách.

Postup srovnání

Spíše než konkrétní směrodatné cifry, nám tento test a závěru ukazuje, jak se na rozdílnosti dívat. Brian srovnával poměr mezi výsledky Google Analytics vs. Nielsen SiteCensus (srovnání A) a Google Analytics vs. Yahoo Web Analytics (srovnání B). Srovnání byla prováděna na dvou naprosto odlišných webech s rozdílným zaměřením i návštěvností. Konkrétně se Brian zaměřil na tyto metriky:

 • Návštěvy (Visits neboli sessions)
 • Zobrazení stránky (Pageviews, také Impressions)
 • Počet stránek za návštěvu (Pagevies / Visit)
 • Čas na webu (Time on Site)
 • Unikátní uživatelé (Unique Visitors)

Zajímají-li vás konkrétní cifry, můžete prostudovat celý článek.

Setkáváte se s různými čísly v různých nástrojích? Jak ty rozdíly řešíte?

Comments

 1. By Hellish

 2. By Hellish

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.