Měříme web se subdoménami v Google Analytics

Google Analytics bez úpravy měřicího skriptu ani neumí pořádně měřit chování uživatele napříč subdoménami. Analytics to vůbec neřeší a přistupuje k subdoménám jako k samostatným webům. Výsledkem jsou téměř nepoužitelné statistiky. I v tomto směru přišel Google nedávno s novinkou.

Měřicí skript pro měření subdomén v Google Analytics

Úprava standardního měřicího skriptu je velmi triviální. V podstatě Analytics řeknete, že má při měření spojovat návštěvu v rámci vaší hlavní domény pomocí funkce _setDomainName();.

Např. pro tento web by úprava vypadala takto:

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-1807318-1");
pageTracker._setDomainName(".romag.cz");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

Nově si v Google Analytics můžete rovnou vygenerovat měřicí skript právě pro web se subdoménami.

Generování skriptu pro web s vice subdoménami v Google Analytcs

Generování skriptu pro web s vice subdoménami v Google Analytics

Tuto volbu naleznete na stránce Sledovací kód v nastavení profilu. (Tam se dostanete buď při vytváření nového profilu pro měření webu nebo odkazem Zkontrolujte stav v pravém hormín rohu v nastavení existujícího profilu.)

V každém případě – tento skript vložte na všechny subdomény i hlavní (www.) doménu.

Další 2 doporučená vylepšení

Rozdělení na subdomény

Pokud potřebujete sledovat chování uživatelů na jednotlivých subodménách zvlášť, můžete si pro jednotlivé domény vytvořit paralelní profily a pomocí vlastního filtru např. v této podobě.:

Filtr: omezení statistik na konkrétní subdoménu

Filtr: omezení statistik na konkrétní subdoménu

Rozlišení subdomén ve společných statistikách

Do společného profilu se pak velmi hodí vlastní pokročilý filtr (viz obrázek níže), který vám do názvů stránek ve statistikách Obsah doplní i doménu. Bez tohoto vylepšení ze statistik nepoznáte, o kterou stránku se jedná a navíc se vám data za stejné adresy z různých subdomén sčítají.

Filtr: přidá názvy subdomén do adres stránek ve statistikách "Obsah"

Filtr: přidá názvy subdomén do adres stránek ve statistikách "Obsah"

Proč ne standardní skript

Se standardním skriptem Google Analytics nedokáže měřit návštěvu napříč subdoménami, a proto ve statistikách narazíte nejčastěji na:

  • váš vlastní web (a jeho subdomény) jako nejčastější zdroj návštěv,
  • větší počet návštěv než je realita – pro každou doménu, se započítávají návštěvy i uživatelé zvlášť a ve statistikách se sčítají.

Comments

  1. By Martin Charvát

  2. By Martin Charvát

  3. By Jakub Dittrich

  4. By Roman

  5. By Roman

  6. By VM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.